Sunday, August 22, 2010

Miksi tuloeroja ei kavenneta?

Suomessa ollaan siirtymässä yhä tiukemmin kohti tasaverotusta, mikä heikentää entisestään pienituloisten asemaa ja parantaa suurituloisten ostovoimaa. Mikäli esimerkiksi aiemmin kesällä Hetemäen työryhmän esitykset marginaaliveroasteen ylimmän rajan alentamisesta ja samalla kulutusverojen kasvattamisesta menevät läpi – mitä en porvarihallituksen linjaa seuranneena pidä edes kovin mahdottomana – kasvavat tuloerot Suomessa entisestään. Samainen raportti tähtää siihen, etteivät verotulot lisäänny eivätkä laske, eli kun suurituloisille jää käteen aiempaa enemmän, niin pienituloiset sen maksavat. Hetemäki ystävineen tukee myös mielellään elinkeinoelämän ja yrittäjien käteen jääviä osuuksia, pienituloisten kustannuksella.

Pienituloinen käyttää suhteellisesti paljon suuremman osan tuloistaan suoraan kulutukseen, kuin esimerkiksi yli 3000 euroa tienaava. Pienituloinen kuluttaa asumiseen ja muihin elämisen kuluihin ja voi vain haaveilla Audista tai Kaukoidän matkasta. Kuinka me voimme sallia tämän nykylinjan, jossa jopa kevennetään ansiotulojen verotusta suurissakin tuloluokissa ja lisätään kulutusveroja?

Valtion verotuksen epäoikeudenmukaisen linjan korjaamisen ohella voisimme kiinnittää huomiota kuntien talouden tasapainottamiseen solidaarisella tavalla. Hetemäki ei vastaa tähänkään positiivisesti. Pääkaupunkiseutu voisi kuitenkin näyttää jo nyt hyvää esimerkkiä yhdistämällä ainakin Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan yhdeksi kunnaksi ja samalla koko seutukunnan verotulot olisivat kaikkien käytettävissä. Tämä tarkoittaisi kauniaislaiselle pientä lisäystä, mutta vantaalaiselle laskua. Kauniaisten veroprosentti on 16,5 ja Vantaan 19. Kauniaisissa keskitulot olivat viime vuonna pääkaupunkiseudun suurimmat, lähes 55 000 euroa tulonsaajaa kohti. Vantaalla samainen summa ei yllä 30 000 euroon. Yhtenäistä veroprosenttia vastustaa toki myös Espoo ja Helsinki.

Lopuksi takaisin yksilön verotukseen. Hölmöläisten peittoa pidennetään pienituloisten kohdalla tällä hetkellä siis tulonsiirroin, mitä pidän riittämättömänä ja paitsi turhana kyykyttämisenä, myös turhana byrokratiana. Voisimme aloittaa verolinjausten muuttamisen esimerkiksi siitä, että työmarkkinatuesta ja muista sosiaalietuuksista ei makseta veroa ollenkaan, kun niistä nyt maksetaan jopa enemmän, kuin ansiotuloista. Lisäksi 3000 euroa ja enemmän tienaavien verotusta on kevennetty sillä kustannuksella, että verotuloja on ollut pakko hankkia muualta. Tämä tilanne voitaisiin palauttaa ennalleen, etenkin mikäli kuntien ja valtion verotuksen suhdetta muutettaisiin samalla. Verotuloja pitäisi siis hankkia mieluummin hyvin tienaavien ansiotuloista, kuin pienituloista kurittavilla kulutusveroilla ja tasaveroa muistuttavalla verotuksella. Itseasiassa nykyinen valtion ja kuntien verotusjärjestelmä jo enemmän kuin muistuttaa epäoikeudenmukaista tasaveroa.