Friday, October 24, 2008

Onneksi on vastakkaisia suuntia ja vapaus valita

Eräs nuori mies tuli kysymään alkuillasta torilla, onko meillä tarjolla viinaa. Ei ollut viinaa, oli kahvia, aatetta ja ajatuksia. Nuoren miehen seuralainen ottikin Uutispäivä Demarin ja pari mainosta mukaansa. Minua jäi mietityttämään miehen kommentti "Älä ota niitä, ei niistä tiedä mitä niissä lukee."

Eihän sitä tosiaan tiedä, mitä eri puolueet ja ihmiset ajattelevat, jos ei ota selvää. Mitä demarien mainoksessa voisi lukea. Että me lupaamme estää Turun omistamien vuokratalojen myynnin, vastustaa peruspalvelujen yksityistämistä tai lupaamme laittaa lisää rahaa lasten iltapäiväkerhotoimintaan.

Eilen julkaistiin tutkimus, jonka mukaan 62 prosenttia suomalaisista uskoo, että vaalirahoituksella on vaikutusta valtuutettujen päätöksiin. Toisin sanoen 62 prosenttia on sitä mieltä, että poliitikko on ostettavissa. Että kunnanvaltuutettu on ostettavissa. Ei hyvin mene.

Ystäväni on vitsaillut, että hänellä on kriteerit äänestäjille. Toisaalta ei tämä ole kovin kaukana siitä, mitä minä ajattelen ehdolla olemisesta. Minä haluan, että äänestäjä tietää millainen arvopohja minulla on, millainen toimintatapa on minulle ominainen ja mitä minä osaan. Olen paneeleissa ja ihmisten kanssa keskustellessa puhunut suoraan ja rehellisesti paitsi oman puolueeni teoista, myös omien vaikuttamismahdollisuuksieni raameista ja ajatuksistani.

Olen tähänkin asti uskaltanut kantaa vastuun päätöksistä, joita olen ollut tekemässä ja työstä, jota olen eri edunvalvontatehtävissä tehnyt. Niin tulen tekemään jatkossakin. Minulle tärkeitä ovat vasemmistolaiset arvot. Kannatan esimerkiksi julkisia palveluja. Minun mielestäni sitä tulee auttaa, joka ei itse pysty. Veronkevennykset tulee kohdentaa pieni- ja keskituloisille ja mahdollisuus kiertää verotusta firmojen kautta tulee estää. Pääomatuloja on puolestaan verotettava nykyistä enemmän.

Minun vaalibudjettini näissä kunnallisvaaleissa on 70 euroa. Siitä 50 euroa tulee puolueosastoltani TOSYltä ja loput omasta pussista. Yhteiset mainokset on maksanut kunnallisjärjestö, TOSY ja Varsinais-Suomen demarinuoret.

Toivottavasti ihmiset jaksavat ottaa selvää ehdokkaiden ja puolueiden arvoista, tavoitteista ja teoista ja äänestää sitä ehdokasta, joka ajaa itselle tärkeitä asioita. Lisäksi sunnuntaina pitää myrskystä huolimatta jaksaa lähteä vaaliuurnille. Siellä nähdään!

Saturday, October 18, 2008

Onko ihmisen pahoinvoinnilla rajaa?

Jouduimme taas tänä aamuna lukemaan lehdistä valitettavan traagisesta ampumatapahtumasta. Tällä kertaa Oulussa, naapurien mukaan tavallista keskiluokkaista elämää viettänyt perhe kuoli isän ampumana. Helsingin Sanomien sivuilla käytiin keskustelua siitä, kenen tulee ottaa vastuu, pitääkö käsiaseet kieltää ja onko väsyneistä ja velkaantuneista vanhemmista (tässä tapauksessa surmatyöt tehneestä perheen isästä) välittäminen ja surmien hyväksyminen sama asia. Kertooko tapaus keskiluokan kurjistumisesta vai onko se yksittäinen onnettomuus?

Aamun lehdessä kirjoitettiin puolestaan erityisopetuksesta ja sinne tehtävien oppilassiirtojen lisääntymisestä. Jutussa esiteltiin 14-vuotias poika, jolle koulunkäynti ei maistunut. Erityisopetussiirtojen määrän kasvu ei ole niin yksinkertaista, kuin yleensä annetaan ymmärtää. Ongelmat eivät ole yksiselitteisesti lisääntyneet, vaan esimerkiksi diagnosointi on tarkentunut ja sitä kautta selittyy myös suuri osa erityisoppilaiden määrän kasvusta. Kunnat saavat lisäksi erityisoppilaista enemmän valtion tukea, joten joskus siirto erityisopetukseen on myös taloudellinen ratkaisu.

Erityisoppilaita tulisi minun mielestäni integroida tavallisiin opetusryhmiin tuettuina. Koulutus tarjoaisi tällöin paremmin yhdenmukaiset mahdollisuudet esimerkiksi jatkokoulutukseen ja oppilaita ei leimattaisi turhaan erilaisiksi. Erilaisuus ja erilleen jättäminen aiheuttavat niin nuorelle kuin aikuisellekin pahaa oloa.

Sillä, että nuori käy koulussa, saa onnistumisen kokemuksia, kuuluu yhteisöön, välittää ja on välitetty, on valtavasti merkitystä. Myöskään vanhempia ja aikuisia ei saa jättää yksin. Meillä on oltava tukiverkot, johon turvautua silloin, kun paha olo vaivaa. Mielenterveyspalveluihin on luotava enemmän mahdollisuuksia. Sinne on suunnattava rahaa, vaikka se täytyisi ottaa verotuloja kasvattamalla.

Mielenterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa on lisättävä. Ihmiset tulee kannustaa palvelujen käyttäjiksi jo siinä vaiheessa, kun paha olo ei ole äärirajaoilla. Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuudet auttaisivat monia perheitä. Sillä ihmisen pahalla ololla on raja. Ja kun se raja ylittyy, olemme epäonnistuneet. Minun mielestäni välittäminen ja surmatöiden hyväksyminen eivät ole sama asia. Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus tukeen, jonka hän itse kokee tarvitsevansa.

Friday, October 17, 2008

Taloudellinen aikapommi?

Kaupunginjohtaja, kokoomuksen Mikko Pukkinen esitteli eilen Turulle uuden talousarvion. Samalla hän lupasi, että talous saadaan tasapainoon vuonna 2010 ilman kunnallisveroprosentin korotusta. Talousarvio on kuitenkin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ainakin sen verran syödään siis olemassa olevia säästöjä.

Seuraavalla valtuustolla on edessään väistämättä kipeitä taloudellisia ratkaisuja naapurikuntien voidessa samaan aikaan hyvin. Naantalin ja Maskun kunnallisveroprosentit ovat esimerkiksi 16 ja 16,5 kun Turussa maksetaan 18 prosenttia. Turku huolehtii kärjistäen koko seutukunnan vanhuksista ja vammaisista. Lapsiperheet ovat myös eriarvoisessa asemassa, kun muut kunnat esimerkiksi maksavat kodinhoidontuen kuntalisää ja Turku ei tähän pysty.

Talouden tasapainottamiseksi ainakin kokoomus on valmis myymään kiinteää omaisuutta. Tämä on tietysti lyhytnäköistä. Haluan, että mikäli kiinteistöjä joudutaan myymään, Turku myy arvokiinteistöjä keskustasta, eikä vuokratalojaan. Arvokkaat vanhat rakennukset on joka tapauksessa korjattava ja säilytettävä samanlaisina, jolloin turkulaiset pääsevät nauttimaan niistä jatkossakin.Vuokratalojen myynti taas aiheuttaisi eniten haittaa pienituloisille kaupungin vuokralaisille.

Yhden veroprosentin nosto Turussa toisi 25 miljoonaa euroa lisää kaupungin kassaan. Kunnallisvero ei ole progressiivinen, joten se tarkoittaa kaikille yhtä suurta verojen kiristymistä. Pienituloisille se on siten epäreilu. Näin ollen ensin tulee kartoittaa Turun ja naapurikuntien tasavertainen hyötyminen työssäkäyntialueen verotuloista. Kunnallisveroasteen nostamistakin on kuitenkin pakko seuraavan valtuuston miettiä. Palvelut eivät saa entisestään heikentyä eikä niitä saa enempää yksityistää. Kokoomus on väläyttänyt jopa kirjastojen ja koulujen tilojen yksityistämistä ja niiden vuokraamista sen jälkeen kunnan käyttöön.

Minun mielestäni kaikki ei ole myytävänä. Kunnan velvollisuus on tarjota asukkailleen vauvasta vanhukseen hyvät palvelut. Kunnan tulee myös pitää huolta työntekijöistään. Tämä tarkoittaa riittävää määrää kaikkea henkilökuntaa. Pukkisen ohjelmassa henkilöstöä tullaan vähentämään eläköitymisen kautta. Samaan aikaan palkataan kuitenkin konsultteja selvittämään kunnan asioita. Esimerkiksi talouden elvyttämiseen on käytetty jo satoja tuhansia euroja konsulttipalkkioina. Turun taloutta ei saa päästään yhtään huonommalle tolalle. Alijäämäisen budjetin tekeminen on vastuutonta.

Monday, October 13, 2008

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan ja pieneen opetusryhmään

Lapsen oikeus lähikouluun on arvokas periaate. En kuitenkaan pidä siitä, että kouluja ylläpidetään väkisin esimerkiksi silloin, kun ensimmäisen luokan aloittaa vain muutama alueen lapsi. Turussa, kuten koko maassa, ikäluokat pienenevät koko ajan. Kouluverkkoon on voitava tehdä tarkistuksia.

Pieniä kouluja on puolustettu esimerkiksi sillä perusteella, että ryhmäkoot ovat pienissä kouluissa pieniä. Pienet ryhmäkoot eivät kuitenkaan ole millään tavalla riippuvaisia koulun koosta. Ryhmäkoko saadaan pieneksi palkkaamalla riittävästi opettajia. Lapsen tulee saada turvallista opetusta riittävän pienessä luokassa oman ikäistensä lasten joukossa. Luokkia ei siis tule yhdistää tarpeettoman monesta ikäluokasta, kuten pienissä kouluissa joudutaan usein tekemään. Tätä vastustavat erityisesti monet opettajat, sillä lapsen kasvua tuettaessa on huomioitava sekä ikäkaudelle tyypilliset piirteet että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Myös lahjakkaiden oppilaiden etenemiseen on pystyttävä kiinnittämään huomiota.

Turun ja lähikuntien aluetta on katsottava kokonaisuutena, kun kouluverkkoa tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi vammaisten lasten oikeuksien toteutumista lähikoulun suhteen on tuettava. Erityisoppilaiden kuljettaminen pitkiä matkoja ei tarjoa heille mielekästä elämää. Erityisoppilaan on saatava myös käydä lähikoulua. Lähikoulua, jonne on turvallinen matka ja jonne tarvittaessa järjestetään koulukyyti. Tähän kyytiin mahtuvat niin vammaiset kuin vammattomatkin lapset.

Kaikille lapsille voidaan taata turvallisen ja kohtuullisen koulumatkan päässä oleva pieni opetusryhmä, mikäli kouluverkkoa supistetaan jonkun verran ja resurssit jaetaan uudelleen. Turussa on kouluja, joissa opintiensä aloitti tänä syksynä alle viisi lasta. Tämä ei voi olla oikeudenmukaista tilanteessa, joissa isompien koulujen luokkakoot lähentelevät samaan aikaan kolmeakymmentä. Koulutoimen resurssien on riitettävä kaikille. Tehdään järkeviä ratkaisuja Turun koulujen suhteen.

Sunday, October 5, 2008

Puolueissa vaikuttavat erilaiset arvot

Kaikki puolueet ja niiden ohjelmat vaikuttavat hyvin samanlaisilta. Kaikki haluavat esimerkiksi näin vaalien alla tarjota hyviä asioita jokaiselle kuntalaiselle. Niin sanotun tavallisen äänestäjän on vaikea löytää eroja puolueiden ja ehdokkaiden välille. Politikkojen ja ehdokkaiden tulee kiinnittää tähän huomiota, koska kuten ystäväni eilen sanoi, vika ei ole kuulijassa.

Jotta puolueiden ajamien asioiden takana oleviin arvoihin pääsee todella kiinni, pitää politiikkaa seurata melko aktiivisesti. Minusta on todella huolestuttavaa, että kolme neljästä kansalaisesta ei osaa luetella hallituspuolueita. Selitä siinä sitten eroa porvarin ja demarin välillä. Sillä eroja on. Porvarin ja demarin arvoissa on hitosti eroja. Oikeisto- ja vasemmistopuolueiden ohjelmissa, tavoitteissa ja eteenpäin ajamissa asioissa on myös eroja. Kokoomuksen tavoitteissa ei esimerkiksi puhuta mitään ammattiyhdistysliikkeestä. Ruotsissa porvarihallitus heikensi jo ammattiliittojen ja niihin kuuluvien asemaa. Kuinka pitkälle Suomessa mennään oikeiston arvojen mukaisesti?

SDP haluaa pitää heikoimmista huolta. Minä teen vaikutustyötä niin puolueeni sisällä kuin yhteiskunnassa sen eteen, että näin todella tapahtuu. Demareita on haukuttu paljon siitä, että ne pitkän hallitusvastuunsa aikana antoivat tulo- ja hyvinvointierojen kasvaa. Myös varallisuusveron poistaminen on aiheuttanut suuttumusta, eikä syyttä. Hallitustyöskentely on kompromisseja. Se pitää muistaa. Mikäli vasemmisto ei hallituksessa ole, ei niiden ajamia asioita myöskään yhteiskunnassa näy. Moni asia olisi heikoimman kansalaisen kannalta huonommin, mikäli demarit olisivat aiemmin joutuneet oppositioon.

Mikäli sinä olet vasemmalla, äänestä silloin vasemmistoa. Äänestä demaria, älä porvaria. Sillä oikeiston arvot ovat kovempia. Puolueiden ajamissa asioissa on aina arvolataus taustalla. Ehokkaat ja puolueiden jäsenet valitsevat ryhmänsä sen mukaan, missä omille arvoille löytyy paikka. Ei ole mitään ylhäältä päin tulevaa ohjaavaa voimaa, joka pakottaa pätkätöiden teettämiseen, sosiaaliturvan heikentämiseen, kuntien palvelujen ulkoistamiseen, verokeplottelun sallimiseen, ansiosidonaisen työttömyysturvan heikentämiseen tai muuhun vastaavaan. Näiden kaikkien asioiden taustalla vaikuttaa päätökset, joita tehdään vaaleissa kansalaisten valitsemien henkilöiden toimesta.

Kunnallisvaalit ovat nyt. Kannattaa muistaa myös tehdyt päätökset, ei vain lupaukset. Turussa voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että oma puolueeni on tehnyt hyvää työtä esimerkiksi Turun talouden elvyttämiseksi, vaikka Petteri Orpo Turun Sanomissa väitti muuta. Kokoomuksen talousohjelma odottaa laatikossa. Haluatko sinä nähdä miten se käytännössä toimii? Minä en. Sillä minun kunnassani on riittävästi vanhusten hoitajia, vammaisten avustajia, lastentarhan opettajia, opinto-ohjaajia ja psykologeja. Minun kunnassani menoja karsitaan esimerkiksi kaupungin edustusmenoista. Kunnallisveroastetta on myös pystyttävä nostamaan ja naapurikuntia liittämään osaksi Turkua työssäkäyntialueen mukaisesti. Se olisi vähintään oikeudenmukaista.

Thursday, October 2, 2008

Esteetön Turku

Olen muiden ehdokkaiden tapaan viime viikkoina vastannut kyllästymiseen asti erilaisiin vaalikoneisiin. Kysymysten taso on vaihdellut erinomaisista mauttomiin. Maikkari halusi esimerkiksi tietää viihdynkö sinkkuna/eronneena ja käynkö oluella. Mitä siihen nyt sitten pitäisi vastata? En ja joo vai joo ja en..

Vaalikoneiden asialliset kysymykset olivat kyllä hyviä. Kun on joutunut miettimään asioita, on tavallaan kasvanut ehdokkaana. Itselle tärkeät teemat ovat löytyneet. Koska en voi luvata kaikille kaikkea Turun äärimmäisen vaikeassa taloustilanteessa ja muutenkaan, olen valinnut minulle tärkeimmiksi asioiksi esteettömyyden, erityis- ja yleisopetukseen panostamisen ja niiden integroimisen, sekä yleensä opintojen ja tukipalvelujen laatuun ja määrään panostamisen peruskoulusta toiselle asteelle. Jokaisen lapsen ja nuoren kasvu tasapainoiseksi ja kestävän elämäntavan omaksuvaksi aikuiseksi on parasta, mitä kunta voi asukkailleen antaa.

Esteetön Turku tarkoittaa minulle paitsi eri tavalla vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja vaikuttaa omassa kotikunnassaan, myös kaikkea esteettömyyttä. Kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet ja ihmisiä tulee tukea yksilöllisesti saavuttamaan tavoitteitaan. Päivähoidon ja peruskoulun tulee tarjota jokaiselle lapselle ja perheelle parasta mahdollista hoitoa ja opetusta asuinalueesta riippumatta. Erityislapsilla on oikeus käydä koulua samassa paikassa kuin niin sanottujen tavallisten lasten. Vammaisella henkilöllä on oikeus avustajaan ja tarvitsemiinsa tukipalveluihin.

Olen tehnyt kandityöni lasten käsityksistä vammaisuudesta ja pian valmistuva graduni käsittelee perheiden tuen tarpeita, kun perheessä on vammainen lapsi. Opiskelen erityispedagogiikka seitsemättä vuotta Turun yliopistossa. Tämän ansiosta olen saanut kattavan kuvan erilaisista erityistä tukea tarvitsevista henkilöistä. Tiedän, että kaikilla ihmisillä ei voi olla tietoa kaikista tukimuodoista, joita eri tavalla vammaiset henkilöt tarvitsevat. On kuitenkin käsittämätöntä, että myös asenne Turussa on sellainen, ettei edes kiinnosta tarjota yksilöllisiä palveluja vammaisen henkilön tai perheen tarpeista käsin. Uudet rakennukset rakennetaan esimerkiksi lähes järjestään esteellisiksi.

Tietoa esteettömyydestä tulee olla saatavilla ja Turun tulee kantaa vastuunsa esteettömän kaupungin rakentamisesta. Tutkimukseni mukaan lapset, jotka olivat tekemisissä vammaisten oppilastoveriensa kanssa, suhtautuivat heihin positiivisemmin. Suurin este onkin asenne. Yhteiskunnassa ei ole vammaisuutta, on vain sosiaalisesti ja fyysisesti rakennettuja esteitä. Toivon Turkuun halua purkaa esteitä ihmisten hyvinvoinnin tieltä. Tässä työssä olen mielelläni mukana. Tarjoan oman osaamiseni Turun käyttöön tämän minulle tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi.